JUST obaly a udržateľnosť

HLINÍKOVÉ TUBY, PLASTOVÉ FĽAŠTIČKY A DÓZY – JUST POUŽÍVA NIEKOĽKO RÔZNYCH DRUHOV OBALOVÝCH MATERIÁLOV NA SVOJE PRODUKTY A NEZABÚDA PRI TOM NA UDRŽATEĽNOSŤ.

Pri obaloch sa JUST zameriava na minimalizáciu množstva použitia materiálov a používanie recyklovaných materiálov v závislosti od konkrétnych požiadaviek na produkt a tiež na následnú recyklovateľnosť obalov. Zastrešujúcim cieľom pri všetkých produktoch je uzavretý materiálový cyklus, ktorý možno dosiahnuť zohľadnením parametrov reduce, replace a recycle (zredukovať odpad, nahradiť, recyklovať).

Reduce (Zredukovať)

Využitie rovnakých tvarov obalov na rôzne produkty alebo novo vyvinuté produkty má ekologický a ekonomický zmysel. To znamená, že JUST sa môže vyhnúť likvidácii obalov, keď je dopyt nízky, a využiť obaly pre úspešnejší produkt.

Obaly vyberá JUST starostlivo. Príbalové letáky a skladané krabičky sú potrebné len v prípade, že na samotnom produkte nie je dostatok miesta. Dvojvrstvové etikety nalepené priamo na produkte môžu často nahradiť oboje.

Ďalšie opatrenia však tiež môžu šetriť spotrebovaný materiál. V prípade dezodorantov s guličkou stačila zmena z pevných guľôčok na duté, čo prinieslo úsporu 5,2 tony plastov ročne. Skrátením hliníkových túb (bez zmeny obsahu) JUST dosiahol úsporu materiálu 2,5 tony ročne. Nová dóza Vital JUST má nižšiu CO2 stopu ako jej predchodkyňa, pretože jej hmotnosť bola znížená o 35 %. To znamená, že každý rok švajčiarsky JUST spotrebuje o 5 ton plastov menej!

Replace (Nahradiť)

V závislosti od produktu majú nové plastové obaly radu Vital JUST recyklovaný obsah medzi 60 a 100 %, čo znamená, že JUST ušetrí približne 18 ton nových plastov ročne. Vždy, keď je to možné, postupne mení bežné plastové obaly na recyklovaný materiál.

Od roku 2020 spoločnosť JUST používa 100 % papier výhradne z trvalo udržateľných zdrojov lesného hospodárstva.

Recycle (Recyklovať)

Všetky sklenené obaly JUSTu sú vyrobené zo 70 % zo šrotu – t. j. z recyklovaného materiálu. Hliníkové nádoby JUST sú vyrobené zo 40 % recyklovaného materiálu PIR, čo je hliník získaný z priemyselného odpadu z lisovania. Všetky dózy Vital JUST sú vyrobené z recyklovaného plastu, čo znamená, že každý rok ušetria 13 ton nového plastu.

V roku 2021 získala plastová fľaša, ktorú poznáte vďaka šampónom, sprchovým gélom a telovým mliekam JUST, hodnotenie recyklovanosti „veľmi dobré“ od poskytovateľa environmentálnych služieb Interseroh Holding GmbH & Co KG. Väčšinu obalov použitých v spoločnosti JUST je možné vrátiť do recyklačného systému. Všetky obaly radu Vital JUST sú po vrátení do recyklačného systému recyklovateľné a možno ich znova použiť ako recyklovaný plast.

Ako pristupuje spoločnosť JUST k výberu obalových materiálov s ohľadom na udržateľnosť a ochranu životného prostredia si môžete pozrieť v krátkom videu nižšie.

Zdroj: JUST International AG