Ako často uvádzate na trh novinky?

Obvykle trikrát do roka. Snažíme sa vyberať zaujímavé produkty od oboch našich švajčiarskych partnerov. A keď je to možné, nové produkty vyberáme aj s ohľadom na ohlasy od vás, poradcov a našich zákazníkov.