Poradkyňa pre mňa zisťovala nejaké informácie a spomenula, že to preberie s organizátorkou. Veľmi tomu nerozumiem. Čo sa organizuje?

Organizátor je odborný poradca, ktorý sa stará o svoju skupinu poradcov. Vedenie takejto skupiny vyžaduje schopnosť veci dobre organizovať a tak sme túto úlohu práve tak pomenovali. Ak vás láka práca poradcu, pohovorte si o tom so svojím odborným poradcom – on vás môže zaregistrovať napríklad do svojej skupiny. Ako poradca budete mať príležitosť kariérne rásť a pozícia organizátora je jedna z medzníkov v živote a práci odborného poradcu.