Vidím na internete, že JUST aj Nahrin sídlia v krásnom prostredí. Pracujem ako poradca, môžem sa tam niekedy ísť pozrieť?

Súhlasíme s vami. Obe švajčiarske lokality sú prekrásne. Niektorí naši zamestnanci a odborní poradcovia majú možnosť dvakrát v roku, po splnení vopred stanovených kvalifikačných kritérií, ísť Švajčiarsko navštíviť a podporiť tak úzku spoluprácu medzi nami a zahraničnými spoločnosťami. Ako poradca máte možnosť do sídiel spoločností JUST a Nahrin zavítať tiež. Pravidelne vyhlasujeme súťaž, z ktorej úspešní absolventi získavajú práve možnosť účasti na zahraničnom školení vo Švajčiarsku. Prelistujte si náš interný mesačník Justík alebo sa opýtajte poradcov vo vašej skupine.