Ochrana osobných údajov

Od 25. mája 2018 je platné nové nariadenie Európskej únie o nakladaní s osobnými údajmi, všeobecne známe pod skratkou GDPR. V súvislosti s tým by sme vás radi touto cestou informovali o spôsobe, akým spoločnosť JUST SLOVENSKO nakladá s osobnými údajmi a čo robíme pre ich ochranu.

Podrobnosti nájdete v nižšie uvedených dokumentoch:

Memorandum spoločnosti JUST SLOVENSKO na Ochranu osobných údajov je venované našim zákazníkom – na stiahnutie tu.

Informačný dokument ku kamerovému systému spoločnosti JUST SLOVENSKO – na stiahnutie tu.

Prehliadaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré zefektívnia prehliadanie tohto webu.

O cookies

Na webovej stránke používame cookies. Cookies sú krátke textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom pevnom disku v závislosti od používaného
prehliadači a ktoré zaisťujú prísun určitých informácií do systému, ktorý cookie uložil. Väčšina nami používaných cookies je po skončení relácie prehliadača
zmazaná (tzv. cookies relácie). Iné cookies na vašom koncovom zariadení zostávajú a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve (trvalé
cookies). V nastavení vami používaného prehliadača môžete prijímanie cookies zamietnuť alebo toto zamietnutie obmedziť, napr. iba na cookies iných subjektov, tzv. cookies tretích strán. Vami vykonané nastavenia prehliadača však môžu spôsobiť, že prípadne nebudete môcť používať všetky funkcie našich stránok.

Kde sa vaše údaje spracovávajú

Vaše údaje spracovávame v zásade v Slovenskej republike a v iných európskych krajinách (EÚ/EHP). Ak je v niektorých prípadoch spracovanie vašich údajov
vykonávané výnimočne v krajinách mimo Európskej únie (t. j. v tzv. tretích krajinách), dochádza k tomu iba v prípadoch, že s tým výslovne súhlasíte, je to
stanovené zákonom alebo je to nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať príslušné služby. Ak spracovávame v týchto výnimočných prípadoch údaje
v tretích krajinách, sú pritom prijaté určité opatrenia (t. j. na základe príslušného rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti alebo na základe vhodných záruk, čl. 44 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).