Maličkosti, ktoré robí JUST SLOVENSKO pre udržatelnosť

  • Separácia odpadu je v kanceláriách a na expedícii samozrejmosťou. Spoločnosť JUST SLOVENSKO bola ocenená certifikátom Environmentálne zodpovedného výrobcu spoločnosťou Natur-Pack v súvislosti s nakladaním s odpadom.
  • Namiesto motorového vysokozdvižného vozíka používame elektrický.
  • Redukujeme tlačoviny, ktoré sú stále bežnou súčasťou priameho predaja, a tam, kde je to možné, prechádzame na elektronické verzie dokumentov.
  • Na tlačoviny, tašky a obalové materiály používame papier s certifikátom FSC, ktorý hovorí o tom, že stromy použité na výrobu papiera, boli vypestované v ekologickom lesnom hospodárstve.
  • Pri nákupe doplnkového sortimentu dávame prednosť lokálnym firmám a chráneným dielňam v regióne, prípadne na Slovensku a v Česku.
  • Kolegovia sa pravidelne zapájajú do súťaže Do práce na bicykli.
  • Zapojili sme sa do zberu použitých zubných kefiek, z ktorých spoločnosť Curaprox vyrába smetné koše určené na recykláciu do škôl.
  • Výplňový materiál (Palespan Bio), ktorý si zákazníci nachádzajú vo svojich balíkoch, je biologicky úplne rozložiteľný a je vyrobený z kukuričných otrúb.