JUST SLOVENSKO má zelenú strechu

Na streche rastú prevažne xerofytné (suchomilné) rastliny. Po okraji pochôdznej terasy sú vysadené bylinky, ktoré korešpondujú s herbárom spoločnosti JUST. Vegetačné strechy znižujú energetickú náročnosť budov, keďže fungujú ako izolácia najexponovanejšej časti budovy. Taktiež predlžujú životnosť strechy, keďže ju ochraňujú pred poveternostnými podmienkami.

Celková výmera vegetačnej strechy je 350 m2. Časť strechy, konkrétne 55 m2, je pokrytá terasou. Vegetačná strecha zachytáva a akumuluje zhruba 30 percent zrážok a následne ich postupne uvoľňuje do okolia v podobe výparov, čím svoje okolie ochladzuje a spríjemňuje. Zároveň vplýva na zvýšenie biodiverzity okolia budov v blízkosti.